برتری مجموعه کاتریر و موفقیت در بازارهای رقابتی، نتیجه ویژگی های مهم زیر می باشد:
1تجربه حضور 20 ساله در بازارآهن آلات

2نیروی انسانی با تجربه، کارآمد و پاسخگو

3 قیمت رقابتی محصولات ارائه شده

4 خدمات پس از فروش با سطح رضایتمندی بالای مشتریان

5ارسال سریع درخواست ها

6طراحی منحصر به فرد

7پاسخگو سریع

8کیفیت وماندگاری