قیمت هر کیلو آهن (قیمت آهن در لحظه)

مجموعه متال طاها فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز کرده که هم اکنون آماده خدمت رسانی به شما همراهان در جهت تامین انواع آهن آلات اعم از قیمت میلگرد، انواع ورق، قیمت تیرآهن از کارخانجات مختلف می باشد. سایت متال طاها نیز در جهت تکمیل خدمت رسانی به مشتریان و ارائه آنلاین قیمت روزانه ، خریدی آسان تر را فراهم نموده است.

قیمت آهن آلات قیمت روز آهن آلات

بعد از بازبینی قیمت و انتخاب محصول لطفا جهت بررسی موجودی در انبار با ما در تماس باشید.

موبایل: 09123474512

شماره تماس: 16-02166797915

یا در ادامه جهت محاسبه وزن آنلاین انواع آهن آلات وارد صفحه زیر شوید

محاسبه وزن

محاسبه وزن آنلاین انواع آهن آلات

کلیک کنید...

آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۱ ، ۱۲:۳۶:۴۲

تیر آهن
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر شاخه تیرآهن ۱۲ذوب آهن۱۲ متری۱۲۲۲,۸۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۴ذوب آهن۱۲ متری۱۵۵۲,۶۳۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر شاخه تیرآهن ۱۶ذوب آهن۱۲ متری۱۹۵۳,۰۴۰,۰۰۰(‎-۰.۶۵%‏)-۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۱۸ذوب آهن۱۲ متری۲۲۵۳,۶۴۰,۰۰۰(‎-۰.۵۵%‏)-۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۰ذوب آهن۱۲ متری۲۷۶۴,۴۸۰,۰۰۰(‎-۰.۶۷%‏)-۳۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۲ذوب آهن۱۲ متری۳۱۵۵,۱۸۰,۰۰۰(‎-۰.۵۸%‏)-۳۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۴ذوب آهن۱۲ متری۳۶۹۶,۲۰۰,۰۰۰(‎-۰.۳۲%‏)-۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۲۷ذوب آهن۱۲ متری۴۳۴۷,۱۱۰,۰۰۰(‎-۰.۲۸%‏)-۲۰,۰۰۰
هر شاخه تیرآهن ۳۰ذوب آهن۱۲ متری۵۰۰۸,۴۸۰,۰۰۰(‎-۰.۴۷%‏)-۴۰,۰۰۰
میلگرد
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو میلگرد ۶.۵کلاف۴.۵۱۹,۳۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۸قزوینشاخه۶۱۸,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۰قزوین۱۲ متری۷.۵۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۲قزوین۱۲ متری۱۱۱۸,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۵۱۷,۷۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۱۹۱۷,۷۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۲۵۱۷,۷۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۰۱۷,۷۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۴۷۱۷,۷۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۵۶۱۷,۷۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۷۵۱۷,۷۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ذوب آهن / نیشابور۱۲ متری۳۶۱۷,۹۵۰(۰.۰۰%)۰
پروفیل
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر ۲.۴۴۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ایرانیشاخه۴.۵۲۵,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ایرانیشاخه۵.۵۲۵,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ایرانیشاخه۶.۵۲۵,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ایرانیشاخه۹۲۵,۰۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ایرانی-۷۲۵,۰۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ایرانیشاخه۹.۵۲۵,۰۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ایرانیشاخه۱۶۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ایرانیشاخه۱۷۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ایرانیشاخه۱۵۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ایرانیشاخه۱۹۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ایرانیشاخه۲۷۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ایرانیشاخه۲۳۲۵,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ناودانی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ناودانی ۶.۵۶ متری۴۲۱۹,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۸۶ متری۴۲۱۹,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۰۶ متری۵۲۱۹,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۲۶ متری۶۴۱۹,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۴۱۲ متری۱۵۵۱۹,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۶۱۲ متری۱۷۰---(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۱۸۱۲ متری۲۱۵---(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ناودانی ۲۰۱۲ متری۲۳۰---(۰.۰۰%)۰
صفحه ستون
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق ۸فولاد مبارکهبرش خورده-۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۰فولاد مبارکهبرش خورده-۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۲فولاد مبارکهبرش خورده-۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۱۵فولاد مبارکهبرش خورده-۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۰اکسین / کاویانبرش خورده-۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق ۲۵اکسین / کاویانبرش خورده-۲۳,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
نبشی
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو نبشی ۳ایرانی۶ متری۹۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۴ایرانی۶ متری۱۵۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۵ایرانی۶ متری۲۲۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۶ایرانی۶ متری۳۲۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۸ایرانی۶ متری۵۸۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۰ایرانی۶ متری۹۰۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو نبشی ۱۲ایرانی۶ متری۱۳۰۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
ورق سیاه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق سیاه ۲فولاد مبارکهرول۱۲۲۵,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۲۰۲۴,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۴فولاد مبارکه۱/۵*۶۲۹۰۲۴,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۳۶۰۲۵,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۶فولاد مبارکه۱/۵*۶۴۳۵۲۴,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۸فولاد مبارکه۱/۵*۶۵۸۰۲۴,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰فولاد مبارکه۱/۵*۶۷۲۰۲۴,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲فولاد مبارکه۱/۵*۶۸۶۵۲۴,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵فولاد مبارکه۱/۵*۶۱۰۸۰۲۴,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰اکسین۱/۵*۶۱۴۴۵۲۶,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۵اکسین۱/۵*۶۱۸۰۵۲۶,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق سیاه ۳۰اکسین۱/۵*۶۲۱۶۵۲۶,۴۰۰(۰.۰۰%)۰
تسمه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ایرانی۱۲ متری۲۱۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ایرانی۱۲ متری-۱۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ایرانی۱۲ متری-۱۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ایرانی۱۲ متری-۱۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ایرانی۱۲ متری-۱۸,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
مفتول
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
سیم آرماتور-۳ و ۴-۲۱,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو حرارتی--۲۰,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو زیگزاگ--۲۱,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم فابریک۱.۵ و ۲.۵-۲۲,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو سیم تسمه۱.۵ و ۲.۵-۲۱,۹۰۰(۰.۰۰%)۰
خاموت
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو خاموت ۸---۱۹,۵۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت ۱۰---۱۹,۰۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۸---۱۹,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰---۱۹,۱۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸---۱۹,۶۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰---۱۹,۱۵۰(۰.۰۰%)۰
ورق گالوانیزه
نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )تغییر
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷---(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۳۰,۵۵۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۹,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۹,۲۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۷۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵/۷۲۸,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۸۰۰(۰.۰۰%)۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ایرانی۱ و ۱.۲۵۵.۷۲۸,۶۰۰(۰.۰۰%)۰
جهت اطلاعات بیشتر و خرید تماس بگیرید
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۱ ، ۱۹:۳۵:۰۳
نرخ جهانی فلزات
نامشاخصتغییرکمترینبیشترین
آلومینیوم۲,۸۵۷(‎-۰.۵۹%‏)-۱۷۲,۸۵۱۲,۸۹۲
مس۹,۳۷۱(‎-۰.۱۱%‏)-۱۰۹,۲۹۱۹,۳۹۸
سرب۲,۱۶۸.۵(‎-۱.۰۷%‏)-۲۳.۵۲,۱۶۸.۵۲,۱۹۲
نیکل۲۷,۵۶۹.۵(‎۲.۵۱%‏)۶۷۵۲۶,۵۵۵۲۷,۷۷۸.۵
قلع۳۴,۱۱۰(‎-۱.۴۶%‏)-۵۰۴۳۴,۱۱۰۳۴,۶۱۴
روی۳,۷۳۹.۵(‎-۰.۴۵%‏)-۱۷۳,۶۹۵.۵۳,۷۵۶.۵
پلاتین۹۳۴.۵۵(‎-۰.۳۳%‏)-۳.۱۹۲۵.۴۵۹۳۸.۲
پالادیوم۱,۹۸۶.۵۳(‎-۰.۶۰%‏)-۱۱.۹۷۱,۹۷۳.۰۳۲,۰۰۴.۲۸

لیست قیمت آهن آلات
لیست قیمت آهن آلات

 

 

بروز شده قیمت امروز

قیمت آهن کیلویی میتوانید از منابع ما بررسی کرده و بعد با ما در تماس باشید.
ما آماده ارائه مشاوره لازم به شما دوستان عزیز می باشیم.

قیمت هر کیلو آهن امروز