متال طاها

فروش انواع ورق های آلیاژی و میلگرد استیل

قوطی و پروفیل

بازدیدها: 31پروفیل چیست انواع : الف: پروفیلهای باز شامل تیرآهن، تسمه، نبشی، ناودانی،میلگرد می باشد….