متال طاها

فروش انواع ورق های آلیاژی و میلگرد استیل

ماه: آوریل 2020

بازدیدها: 1250میلکروم چیست؟ آلیاژ میلکروم که با نام میلگرد هارد کروم نیز شناخته می شود…

بازدیدها: 1408تیرآهن H هاش چیست؟ تیرآهن نوعی تیر حمال در سازه ها می باشد ….

این پست ها را از دست ندهید