متال طاها

فروش انواع ورق های آلیاژی و میلگرد استیل

ورق ST52

از ورق های ST52 با عنوان ورق های زیر بنایی صنعت نام برده می شود . دلیل آن هم به خاطر طیف وسیع مصرف آنها در صنایع مادر و بالا دستی می باشد .

این پست ها را از دست ندهید