متال طاها

فروش انواع ورق های آلیاژی و میلگرد استیل

تسمه و چهارپهلو

بازدیدها: 0تسمه فنر در آلیاژ تسمه فنر، از عناصر سيليسيم ، منگنز ، کرُم، واناديم…

بازدیدها: 32تسمه آهن یا تسمه ST37 از گروه تسمه های سیاه است. تسمه آهن یا تسمه ST37…