متال طاها

فروش انواع ورق های آلیاژی و میلگرد استیل

لیست قیمت آهن آلات

بازدیدها: 44

تیرآهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن 12ذوب آهن12 متری1221.600.000
هر شاخه تیرآهن 14ذوب آهن12 متری1551.580.000
هر شاخه تیرآهن 16ذوب آهن12 متری1951.800.000
هر شاخه تیرآهن 18ذوب آهن12 متری2252.200.000
هر شاخه تیرآهن 20ذوب آهن12 متری2762.720.000
هر شاخه تیرآهن 22ذوب آهن12 متری3152.910.000
هر شاخه تیرآهن 24ذوب آهن12 متری3693.190.000
هر شاخه تیرآهن 27ذوب آهن12 متری4344.500.000
هر شاخه تیرآهن 30ذوب آهن12 متری5005.800.000

میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.58.400
هر کیلو میلگرد 8قزوینشاخه68.300
هر کیلو میلگرد 10قزوین12 متری7.57.900
هر کیلو میلگرد 12قزوین12 متری117.900
هر کیلو میلگرد 14ذوب آهن / نیشابور12 متری158.200
هر کیلو میلگرد 16ذوب آهن / نیشابور12 متری198.200
هر کیلو میلگرد 18ذوب آهن / نیشابور12 متری258.200
هر کیلو میلگرد 20ذوب آهن / نیشابور12 متری308.200
هر کیلو میلگرد 22ذوب آهن / نیشابور12 متری368.200
هر کیلو میلگرد 25ذوب آهن / نیشابور12 متری478.200
هر کیلو میلگرد 28ذوب آهن / نیشابور12 متری568.200
هر کیلو میلگرد 32ذوب آهن / نیشابور12 متری758.300

پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر 2.4411.500
هر کیلو قوطی 20x10ایرانیشاخه4.511.650
هر کیلو قوطی 25x10ایرانیشاخه5.511.650
هر کیلو قوطی 30x10ایرانیشاخه6.511.650
هر کیلو قوطی 20x20ایرانی711.550
هر کیلو قوطی 25x25ایرانیشاخه911.550
هر کیلو قوطی 30x20ایرانیشاخه9.511.550
هر کیلو قوطی 30x50ایرانیشاخه1611.500
هر کیلو قوطی 30x60ایرانیشاخه1711.500
هر کیلو قوطی 40x40ایرانیشاخه1511.500
هر کیلو قوطی 60x40ایرانیشاخه1911.500
هر کیلو قوطی 40x100ایرانیشاخه2811.500
هر کیلو قوطی 70x70ایرانیشاخه2711.500
هر کیلو قوطی 80x40ایرانیشاخه2311.500

ناودانی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی 6.56 متری428.900
هر کیلو ناودانی 86 متری428.900
هر کیلو ناودانی 106 متری528.900
هر کیلو ناودانی 126 متری648.900
هر کیلو ناودانی 1412 متری1558.900
هر کیلو ناودانی 1612 متری1708.900
هر کیلو ناودانی 1812 متری215تماس
هر کیلو ناودانی 2012 متری230تماس

صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده11.000
هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده11.000
هر کیلو ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده11.000
هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده11.000
هر کیلو ورق 20اکسین / کاویانبرش خورده10.500
هر کیلو ورق 25اکسین / کاویانبرش خورده10.500

نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی 3ایرانی6 متری99000
هر کیلو نبشی 4ایرانی6 متری159000
هر کیلو نبشی 5ایرانی6 متری229000
هر کیلو نبشی 6ایرانی6 متری329000
هر کیلو نبشی 8ایرانی6 متری589000
هر کیلو نبشی 10ایرانی6 متری909000
هر کیلو نبشی 12ایرانی6 متری1309000

ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول1211.700
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6x1/522010.400
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6x1/529010.000
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6x1/536010.000
هر کیلو ورق سیاه 6فولاد مبارکه6x1/543510.300
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6x1/558011.000
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6x1/572011.000
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6x1/586511.000
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه6x1/5108011.000
هر کیلو ورق سیاه 20اکسین6x1/5144512.000
هر کیلو ورق سیاه 25اکسین6x1/5180512.000
هر کیلو ورق سیاه 30اکسین6x1/5216512.000

تسمه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه 20x5ایرانی12 متری29.000
هر کیلو تسمه 25x5ایرانی12 متری9.000
هر کیلو تسمه 30x5ایرانی12 متری9.000
هر کیلو تسمه 40x5ایرانی12 متری9.000
هر کیلو تسمه 50x5ایرانی12 متری9.000

مفتول

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو حرارتی9.100
هر کیلو زیگزاگ9.300
هر کیلو سیم فابریک 1.510.700
هر کیلو سیم فابریک 2.510.700
هر کیلو سیم تسمه 1.510.200
هر کیلو سیم تسمه 2.510.200

خاموت

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو خاموت 89.300
هر کیلو خاموت 108.400
هر کیلو خاموت مهندسی 89.400
هر کیلو خاموت مهندسی 108.500
هر کیلو خاموت سنجاقی 89.400
هر کیلو خاموت سنجاقی 108.500

ورق گالوانیزه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4ایرانی1 و 1.255.717.000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5ایرانی1 و 1.255.717.000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6ایرانی1 و 1.255.717.000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7ایرانی1 و 1.255.716.600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8ایرانی1 و 1.255.716.600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی1 و 1.255.716.600
هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.255.716.800
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.255.716.300
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.255.717.000
هر کیلو ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.255.717.000

این پست ها را از دست ندهید