متال طاها

فروش انواع ورق های آلیاژی و میلگرد استیل

لیست قیمت آهن آلات

بازدیدها: 27

تیرآهن

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر شاخه تیرآهن 12ذوب آهن12 متری122755.000
هر شاخه تیرآهن 14ذوب آهن12 متری155980.000
هر شاخه تیرآهن 16ذوب آهن12 متری1951.140.000
هر شاخه تیرآهن 18ذوب آهن12 متری2251.350.000
هر شاخه تیرآهن 20ذوب آهن12 متری2761.515.000
هر شاخه تیرآهن 22ذوب آهن12 متری3151.740.000
هر شاخه تیرآهن 24ذوب آهن12 متری3692.015.000
هر شاخه تیرآهن 27ذوب آهن12 متری4342.330.000
هر شاخه تیرآهن 30ذوب آهن12 متری5003.820.000

میلگرد

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.55.450
هر کیلو میلگرد 8قزوینشاخه65.210
هر کیلو میلگرد 10قزوین12 متری7.54.940
هر کیلو میلگرد 12قزوین12 متری114.940
هر کیلو میلگرد 14ذوب آهن / نیشابور12 متری155.110
هر کیلو میلگرد 16ذوب آهن / نیشابور12 متری195.110
هر کیلو میلگرد 18ذوب آهن / نیشابور12 متری255.110
هر کیلو میلگرد 20ذوب آهن / نیشابور12 متری305.160
هر کیلو میلگرد 22ذوب آهن / نیشابور12 متری365.110
هر کیلو میلگرد 25ذوب آهن / نیشابور12 متری475.110
هر کیلو میلگرد 28ذوب آهن / نیشابور12 متری565.110
هر کیلو میلگرد 32ذوب آهن / نیشابور12 متری755.270

پروفیل

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509ایرانیپروفیل درب و پنجرههر متر 2.446.950
هر کیلو قوطی 20x10ایرانیشاخه4.57,050
هر کیلو قوطی 25x10ایرانیشاخه5.57.050
هر کیلو قوطی 30x10ایرانیشاخه6.57.050
هر کیلو قوطی 20x20ایرانی77.000
هر کیلو قوطی 25x25ایرانیشاخه97.000
هر کیلو قوطی 30x20ایرانیشاخه9.57.000
هر کیلو قوطی 30x50ایرانیشاخه166.950
هر کیلو قوطی 30x60ایرانیشاخه176.950
هر کیلو قوطی 40x40ایرانیشاخه156.950
هر کیلو قوطی 60x40ایرانیشاخه196.950
هر کیلو قوطی 40x100ایرانیشاخه286.950
هر کیلو قوطی 70x70ایرانیشاخه276.950
هر کیلو قوطی 80x40ایرانیشاخه236.950

ناودانی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ناودانی 6.56 متری425,500
هر کیلو ناودانی 86 متری425,500
هر کیلو ناودانی 106 متری525,500
هر کیلو ناودانی 126 متری645,500
هر کیلو ناودانی 1412 متری1555,600
هر کیلو ناودانی 1612 متری1705,600
هر کیلو ناودانی 1812 متری2156,400
هر کیلو ناودانی 2012 متری2306,400

صفحه ستون

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق 8فولاد مبارکهبرش خورده7,600
هر کیلو ورق 10فولاد مبارکهبرش خورده7,600
هر کیلو ورق 12فولاد مبارکهبرش خورده7,600
هر کیلو ورق 15فولاد مبارکهبرش خورده7,600
هر کیلو ورق 20اکسین / کاویانبرش خورده7,500
هر کیلو ورق 25اکسین / کاویانبرش خورده7,500

نبشی

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو نبشی 3ایرانی6 متری95,500
هر کیلو نبشی 4ایرانی6 متری155,500
هر کیلو نبشی 5ایرانی6 متری225,500
هر کیلو نبشی 6ایرانی6 متری325,500
هر کیلو نبشی 8ایرانی6 متری585,500
هر کیلو نبشی 10ایرانی6 متری905,500
هر کیلو نبشی 12ایرانی6 متری1305,500

ورق سیاه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکهرول127,600
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6x1/52207,900
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6x1/52908,200
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6x1/53607,850
هر کیلو ورق سیاه 6فولاد مبارکه6x1/54357,850
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6x1/55807,600
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6x1/57207,650
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6x1/58657,650
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه6x1/510807,650
هر کیلو ورق سیاه 20اکسین6x1/514457,900
هر کیلو ورق سیاه 25اکسین6x1/518057,900
هر کیلو ورق سیاه 30اکسین6x1/521657,900

تسمه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو تسمه 20x5ایرانی12 متری25,300
هر کیلو تسمه 25x5ایرانی12 متری5,300
هر کیلو تسمه 30x5ایرانی12 متری5,300
هر کیلو تسمه 40x5ایرانی12 متری5,300
هر کیلو تسمه 50x5ایرانی12 متری5,300

مفتول

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو حرارتی6,250
هر کیلو زیگزاگ6,250
هر کیلو سیم فابریک 1.56,550
هر کیلو سیم فابریک 2.56,550
هر کیلو سیم تسمه 1.56,350
هر کیلو سیم تسمه 2.56,350

خاموت

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو خاموت 85,800
هر کیلو خاموت 105,400
هر کیلو خاموت مهندسی 85,900
هر کیلو خاموت مهندسی 105,500
هر کیلو خاموت سنجاقی 85,850
هر کیلو خاموت سنجاقی 105,500

ورق گالوانیزه

نوع و سایزتولید کنندهشاخهوزنقیمت ( تومان )
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4ایرانی1 و 1.255.710,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5ایرانی1 و 1.255.710,000
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6ایرانی1 و 1.255.79,800
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7ایرانی1 و 1.255.79,400
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8ایرانی1 و 1.255.79,300
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی1 و 1.255.79,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی1 و 1.255.79,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی1 و 1.255.79,200
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی1 و 1.255.79,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 2ایرانی1 و 1.255.79,800

این پست ها را از دست ندهید